Sasuke Uchiha - Back evolution

Naruto's Version | x |

Destiny // Concept Art